Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Továbbtanulás.

2008.01.29

 

 

Dr. Entz Ferenc Szakiskola és Kollégium

 

A középfokú iskola működését 1963-ban a felnőtt képzés területén kezdte, mint traktoros (betanított munkás) "iskola".

Az ifjúsági képzés 1965-től indult, szakmunkás szinten a növénytermesztő-gépész szakmában.

Az alapvető műkdödési feltételek az 1968-1969 tanévben teremtődtek meg (addig a volt Gépjavító Állomás kultúrtermében, műhelyeiben folyt az oktatás), amikor felépült és átadásra került a jelenlegi épületegyüttes, úgy mint tanügyi épület (6 tanterem) kollégium (192 férőhely) és gépműhelyek (3 db gépszerelő műhely, 1 db lakatos műhely) formájában.

Az intézmény életében jelentős változást, új színt hozott a kertészeti oktatás, mely addig az 1975-ben megszüntetett, illetve Velencére költöztetett Váli Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskola profilja volt.

A következő nagy megújulás a rendszerváltozással következett el, amikor is az addigi specializát, a nagyüzemi igényekhez igazodó képzés helyett, a társadalmi, gazdasági változások igényei szerinti általános képzés lett az oktatás jellemzője.

Az 1990. évben kezdődött gazdasszony képzésben országos hírnevet szerzett az iskola, s ugyancsak magas színvonalon valósította meg 1992-től a gazda (általános mezőgazdasági szakmunkás) képzést. Ezen új szakmák képzési feltételeit 100 millió forintot meghaladó beruházással, tangazdasági létesítményekkel, valamint egy új kertészeti telephellyel teremtették meg. (Az iskolát fenntartó Fejér Megyei Közgyűlés az innovatív, koncepciózus iskolavezetés munkáját, illetve a pedagógiailag és gazdaságilag egyaránt sikeres tangazdasági tevékenységet Németh László és Széchenyi Viktor díjakkal ismerte el).

Az intézmény "oktatási piac" iránti érzékenységét bizonyítja, hogy a Velencei-tó környéki idegenforgalmi igényekre alapozottan sikerrel vezetett be egy új profilt, a vendéglátást. Ezt az 1997-ben indított falusi vendéglátó, illetve a 2000-ben bevezett vendéglátó-eladó szakmák képviselik.

Jelenleg (2002/2003 tanév) 352 fő tanulója van az iskolának, melyből 140 kollégista. A bejáró tanulók (212 fő) a megye 51 településéről, elsősorban a Székesfehérvár-Kápolnásnyék vonalon közlekedő menetrendszerinti buszjáratokkal, illetve a Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon közelítik meg az iskolát.

A tanulók döntő része Fejér megyei településről érkezik, csupán néhányan vannak a Budapest vonzáskörzetéből (Tárnok, Érd, Százhalombatta) valók.

A tantestület (50 fő) szaktanárokból, szakoktatókból és kollégiumi nevelőkből tevődik össze, akiknek munkáját 46 fő nem pedagógus dolgozó segítik.

Az elméleti oktatás céljait 10 db tanterem, 2 db fél tanterem (csoportbontáshoz), 1 db számítástechnikai szaktanterem és egy nyelvi labor szolgálja.

A gyakorlati oktatáshoz 7 db műszaki, 3 db kertész, 1 db állattenyésztő gyakorló terem, 2 db tankonyha, 4 db üvegház, 4 db fóliaház, 2 db kertészeti telep, 1 db állattenyésztó telep áll rendelkezésre.

Ugyancsak részét képezi a tangazdaságnak 100 hektár szántóterület, melyet 6 hektár bérelt kaszáló területtel bővített az iskola.

Az oktató, nevelő munka színvonalát a már említett elismeréseken túl fémjelzik az országos szakmai és a megyei közismereti tanulmányi versenyeken elért eredmények.

A végzett tanulók körülbelül fele továbbtanul, mintegy 30 % érettségit adó képzésben.

A szakmai képzés részét jelentő összefüggő nyári szakmai gyakorlatokat a tanulók részben az iskola tangazdaságában, részben mezőgazdasági vállalkozásoknál, vendéglátó egységeknél töltik. Egy tanuló csoportnyi (25-35 fő) tanuló ún. csere gyakorlat keretében Szlovákiában, az ottani Udvardi Mezőgazdasági Szakiskola (testvériskola) szervezésében teljesítheti az összefüggő gyakorlatot.

Az iskola a felnőttképzés területén - az 1990-es véek elején mutatkozó visszaesés után - ismét sikeres szervező-oktató munkát végez (2002. évben 250 fő tett valamilyen szakvizsgát). A felnőttképzés Ezüst - és Aranykalászos Gazda, Méhész, Növényvédő sé Méregraktár kezelő szakmákban történt, valamint Méhész mester specializáló képzésben.

A már említett cseregyakorlaton kívül is tart fent külföldi kapcsolatokat az iskola, a szlovák testvériskolán kívül olaszországi és csehországi iskolákkal. Ezek az együttműködések főleg sportversenyek, kulturális programok keretében valósulnak meg.